niedziela, 19 maja 2013

Fundación César Manrique

W niewielkiej wiosce Tahiche César Manrique wybudował swój dom. Dom niezwykły, będący połączeniem piękna dzikiej przyrody i dzieła człowieka. Manrique wykorzystał naturalne ukształtowanie krajobrazu, charakterystyczne ze względu na powulkaniczną historię wyspy i stworzył niemalże esencję tego, co nazwać można zrównoważonym rozwojem.  Przyroda, kultura, człowiek - to zlało się w jedno.
Choć początkowo miejsce to pełniło funkcje jedynie domu, z czasem (w roku 1972) Manrique utworzył tu fundację, którą nazwał swoim imieniem.Poza niewątpliwymi walorami estetycznymi samej budowli, Fundacja pełni rolę galerii. Została tu zgromadzona praktycznie cała twórczość Manrique - rzeźby, obrazy, fotografie, projekty budowli i in. Ponadto są tu organizowane wystawy i konferencje dla najważniejszych artystów.Dwupiętrowy dom, otoczony palmami, kaktusami, sztucznymi zbiornikami wody w pełni oddaje ideę dopasowania architektury do otaczającej przyrody.

Dom został zaprojektowany na 5 wulkanicznych grotach. Każda z nich jest otwarta od góry, co zostało sprytnie wykorzystane przez artystę. Dobrze, że na Lanzarote pada na prawdę rzadko...